Drukuj
Odsłony: 15255
 
 Okręgowy Zarząd Śląski PZD
 

Imię i Nazwisko

Funkcja

Józef Noski Prezes
Jan Radoła I Wiceprezes
Lucyna Cyrek Sekretarz
Kazimierz Chmiel Skarbnik
Stanisław Kalisz Członek
Zygmunt Man Członek
Iwona Smieskol Członek
Leszek Bucki Członek
Józef Łęczycki Członek
Zbigniew Palian Członek
Janusz Kasprzak Członek
 
 
 
Okręgowa Rada Śląska PZD

L.p.

Imię i Nazwisko

1 Kazimierz Chmiel
2 Alfons Blachura
3 Jerzy Chłosta
4 Jan Radoła
5 Bogusław Hajduga
6 Ewa Neuman
7 Andrzej Sznajder
8 Zygmunt Man
9 Jerzy Latos
10 Sławomir Woźniak
11 Zdzisław Okuliński
12 Wiesław Łużniak
13 Maria Kubicka
14 Danuta Wygas
15 Zdzisław Kowalik
16 Grażyna Strużyńska
17 Jan Pękala
18 Stanisław Kalisz
19 Józef Łęczycki
20 Kazimierz Koperczak
21 Joanna Kamrowska
22 Andrzej Wróbel
23 Lucyna Cyrek
24 Józef Thomas
25 Adam Mielnik
26 Józef Pietrek
27 Iwona Smieskol
28 Antoni Klyta
29 Józef Nawój
30 Piotr Mioduszewski
31 Zbigniew Palian
32 Józef Stachura
32 Janusz Kasprzak
33 Ewa Skarbińska
34 Alfred Sieradzki
35 Józef Noski
36 Leszek Bucki
37 Piotr Witkowski
38 Bożena Rybińska
 
 
 
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna

Imię i Nazwisko

Funkcja

Zenon Jabłoński Przewodniczący
Jan Kwiatkowski I Zastępca Przewodniczącego
Irena Fijałkowska Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Borysowska Sekretarz
Barbara Sikorska Członek Komisji
Barwiak Sławomir Członek Komisji
Kozak Jan Członek Komisji
Lisowski Zdzisław Członek Komisji
Szymański Paweł Członek Komisji
Mitoraj Estera Członek Komisji
Politowicz Teresa Członek Komisji