Okręgowy Zarząd Śląski PZD
 

Imię i Nazwisko

Funkcja

Józef Noski Prezes
Jan Radoła I Wiceprezes
Lucyna Cyrek Sekretarz
Kazimierz Chmiel Skarbnik
Jan Pękala Wiceprezes
Zygmunt Man Członek
Józef Nawój Członek
Danuta Wygas Członek
Józef Łęczycki Członek
Piotr Mioduszewski Członek
Alfred Sieradzki Członek
 
 
 
Okręgowa Rada Śląska PZD

L.p.

Imię i Nazwisko

1 Alfons Blachura
2 Bogusław Hajduga
3 Jerzy Chłosta
4 Jan Mathias
5 Kazimierz Chmiel
6 Danuta Wygas
7 Jan Radoła
8 Eugeniusz Fabisz
9 Ewa Neuman
10 Stanisław Kalisz
11 Antoni Janus
12 Jan Pękala
13 Zdzisław Kowalik
14 Józef Pietrek
15 Józef Łęczycki
16 Joanna Kamrowska
17 Kazimierz Koperczak
18 Józef Nawój
19 Iwona Smieskol
20 Antoni Klyta
21 Adam Mielnik
22 Władysław Gumieniak
23 Lucyna Cyrek
24 Józef Thomas
25 Zygmunt Man
26 Jerzy Latos
27 Stefan Kołodziej
28 Jan Kubat
29 Zdzisław Okuliński
30 Zbigniew Palian
31 Józef Stachura
32 Piotr Mioduszewski
32 Janusz Kasprzak
33 Alfred Sieradzki
34 Ewa Skarbińska
35 Piotr Maślanka
36 Józef Noski
37 Szymon Marczewski
38 Zbigniew Baran
 
 
 
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna

Imię i Nazwisko

Funkcja

Zenon Jabłoński Przewodniczący
Krzysztof Babecki Zastępca Przewodniczącego
Stanisław Bryliński Sekretarz
Irena Fijałkowska Członek Komisji
Jan Kwiatkowski Członek Komisji
Leszek Bucki Członek Komisji
Zdzisław Lubaś Członek Komisji
Jan Szostak Członek Komisji
Marian Zawadzki Członek Komisji
Małgorzata Borysowska Członek Komisji
Andrzej Kula Członek Komisji