L.P. Nazwa ROD                Adres
1. Ziemowit ul. Gajowa, 43-143