L.P. Nazwa ROD                Adres
1. Florian przy obwodnicy
2. Rozwój ul. Jana Dzierżonia, 42-620   
3. Stokrotka ul. Parkowa 4, 42-620