L.P. Nazwa ROD Adres
1. Zawadzkiego            ul. Szkolna 44-29