L.P. Nazwa ROD                Adres
1. Miczurina ul. Kolejowa 44-230
2. Pod Dębami ul. Ks. Pojdy 33A, 44-238