W dniu 7.12.2016 roku w Delegaturze Rejonowej w Rybniku odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przewodnicząca Delegatury Lucyna Cyrek oraz Józef Noski  członek Prezydium KR PZD, prezes Okręgu Śląskiego w Katowicach podsumowali pracę Delegatury Rejonowej w Rybniku za rok 2016. Wśród poruszanych tematów omówiono kwestie szkoleń, walnych zebrań, konkursów, przeglądów, aktualnej sytuacji w ROD oraz zasady i kryteria udzielania i rozliczania dotacji w Okręgu Śląskim.

Treść wystąpienia Delegatury w załączniku poniżej: