Dnia 21 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Polskiego Związku Działkowców Okręgu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie i wykład dr inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego z Politechniki Śląskiej na temat Historii Ogrodów Szreberowskich (dzisiejszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych) na Śląsku. Dr Nakoniecznemu towarzyszył Pan Wojciech Siegmund, który wraz z nim jest współtwórcą idei stworzenia w Katowicach Domu Modernisty.

W dodatku do Gazety Wyborczej - "Duży Format" - w dniu 21 listopada 2016r. ukazał się artykuł Marcina Wójcika pt. "Ruch oporu na działkach". Artykuł zawiera wiele nieprawdziwych informacji, które pilnie wymagają wyjaśnienia i ukazania obiektywnych faktów. Z tego też powodu Okręg Śląsk PZD wyraził swoje stanowisko na temat poruszanych wątków w liście do GW który prezentujemy poniżej.

W Rodzinnych Ogrodach Działkowych coraz częściej pojawiają się nieproszeni goście, jakimi są dziki. Te nienależące do naturalnej fauny ROD zwierzęta wzbudzają strach wśród działkowców oraz wyrządzają wiele szkód w ogrodach działkowych.

Kolejna jakże cenna  inicjatywa ROD "Gajówka" z Wodzisławia Śląskiego. ROD po raz kolejny odwiedził Dom dziecka w Gorzyczkach. Jako "Przyjaciele'' odwiedzili dom dziecka i ofiarowali swoją pomoc przekazując artykuły żywnościowe i słodycze dla dzieci. Ogromna radość z każdej strony.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami art. 75 i 76 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych,  Polski Związek Działkowców czyni starania, aby na mocy ww. przepisów stwierdzono prawo użytkowania do nieruchomości na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe, a które dotychczas miały nieuregulowany stan prawny nieruchomości.