Przez wiele lat rozwój cywilizacyjny szedł w kierunku jednostronnym, czyli nastawiony był przede wszystkim na eksploatację zasobów naturalnych oraz konsumpcję. Takie podejście przyczyniło się braku zainteresowania kwestiami związanymi z zanieczyszczaniem środowiska przyrodniczego, a co się z tym wiąże kosztami społecznymi.

„Każdym razem gdy próbujesz nadać twojemu życiu głębszy sens jest Boże Narodzenie…”

Kilka dni temu minęło już 5 lat od daty uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przypomnijmy, że po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012r. w sprawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych Parlament miał 18 miesięcy na uchwalenie nowego prawa dla działkowców.

15 grudnia 2018r. w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie opłatkowe Kolegium Prezesów połączone ze szkoleniem.

15 grudnia 2018 roku w Domu Działkowca ROD "Rozkwit" w Wodzisławiu Śląskim odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Komisarycznego połączone ze spotkaniem opłatkowym.