W dniu 27 października odbyła się narada Prezesów z terenu Delegatury Rejonowej w Chorzowie.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu w dniu 13.10.2018r. zorganizowała Rejonowe Dni Działkowca.

W dniach 19 października w Pyskowicach i w dniach 23, 24 i 25 października w Gliwicach zostały przeprowadzone szkolenia władz statutowych ogrodów, w których uczestniczyło 183 osoby.

W dniu 31.10.2018 r w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się zebranie prezesów ogrodów zabrzańskich.

W dniu 29.10.2018 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Agawa „ w Gliwicach odbyło się spotkanie działkowców i zaproszonych gości z okazji Dnia Działkowca.