W dniu 23 lutym 2019 na terenie ogrodu ROD "Pszczelnik" w Siemianowicach Śl. odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów ROD.

Dnia 28.02.2019 r. odbyła się sesja Rady Miasta Bielska-Białej poświęcona m.in. studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Narada szkoleniowa kandydatów na Przewodniczących Walnych Zebrań sprawozdawczo-wyborczych Delegatury Rejonowej w Zabrzu PZD w dniu 19.02.2019 roku.

Jak co roku w dzień św. Walentego działkowcy z ROD 1 Maja w Łaziskach Górnych z zaprzyjaźnionymi rodzinami spotykają się na kręgielni by rozegrać tradycyjny już Walentynkowy Turniej Kręglarski, oczywiście z nagrodami.

Okręg Śląski PZD w swojej codziennej działalności realizuje cele i zadania wynikające ze Statutu PZD. Należy do nich m.in. prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnych.