W dniu 11 marca br. przedstawiciele Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców udali się do biura senatorskiego na spotkanie z Senatorem Andrzejem Misiołkiem. Senator jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury, która pracuje obecnie nad rządowym projektem nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W dniu 05.03.2019 r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań przed walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi, które odbędą się w 2019 roku – tym razem z członkami Komisji Rewizyjnej.

5 marca br. w sali konferencyjnej Okręgu Śląskiego odbyła się pierwsza w 2019 roku narada Okręgowej Komisji Konkursowej Okręgu Śląskiego.

Zebranie prowadziła przewodnicząca Delegatury Rejonowej w Chorzowie p. Danuta Wygas.

Naradę otworzył Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki, przywitał wszystkich zebranych Prezesów ROD oraz przybyłych gości: Panią Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi: Barbarę Chamigę oraz zastępcę Pana Michała Góździa.