Drukuj
Odsłony: 375

W dniu 27.06.2019 r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe Prezesów i Sekretarzy.

Na spotkaniu Kierownik Delegatury przedstawił informację z Konferencji Przedzjazdowej Delegatów z zabrzańskich ogrodów, która miała miejsce kilkanaście dni temu. Przeczytał nazwiska Delegatów, którzy zostali wybrani do reprezentowania Delegatury na Okręgowym Zjeździe Delegatów, która odbędzie się w Chorzowie 26.09.2019 roku. Kierownik poinformował wszystkich zebranych o wnioskach inwestycyjnych, które zostały oddane po Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych do Okręgu Śląskiego, gdzie po ich weryfikacji kilka ogrodów a mianowicie ROD: „Webera”, „Przyszłość”, „Kaprys”, „Radość-Semafor” oraz „Malina” otrzymały dofinansowanie do prowadzonych prac inwestycyjnych na ogrodzie.

http://pzddelegaturazabrze.pl/images/news/_MG_8149_.jpg

Kierownik Leszek Bucki raz jeszcze zachęcił wszystkie ogrody do podjęcia stosownej Uchwały na swoich ogrodach o zakupie programu komputerowego DGCS PZD System, który będzie musiał zaistnieć na ogrodach. Wszyscy obecni na sali zostali wyposażeni w PENDRIVE (przenośna pamięć USB), na której zostały zawarte niezbędne materiały i wzory dokumentów, które posłużą Zarządom, Skarbnikom i Sekretarzom w prowadzeniu istotnych spraw na ogrodzie, prowadzenia dokumentacji finansowej oraz prowadzenia spraw związanych z przenoszeniem prawa do działki. Prawie wszystkie istotne materiały zostały pokazane na rzutniku multimedialnym i omówione szczegółowo ze Sekretarzami i Prezesami. Po dyskusji i wymianie poglądów owocne spotkanie dobiegło końca.