DGCS PZD System – pomoc w zarządzaniu ROD

Polski Związek Działkowców stworzył Zarządom ROD możliwość przejścia z dotychczasowych ręcznych sposobów prowadzenia dokumentacji na nowoczesne rozwiązanie, jakim jest program komputerowy dostosowany do wymogów funkcjonowania ROD.

Co zyskujemy:

  • Automatyzacja procesów – automatyzowanie szeregu operacji, szczególnie finansowych.
  • Oszczędzamy czas i pieniądze – skrócenie czasu pracy, szybsze wystawiani dokumentów dla działkowców, elektroniczne przesyłanie dokumentów.
  • Samoistne tworzenie raportów – tworzenie różnego rodzaju raportów na potrzeby Zarządu ROD, w tym raportów kasowych i wiele innych.
  • Koniec z zeszytami i tabelami – proste rozwiązania informatyczne niezbędne dla sprawnej pracy Zarządu ROD.
  • Wszystko w jednym miejscu - wszelkie dane dotyczące zarówno działkowców, jak i samego ogrodu są w jednym miejscu i zawsze „pod ręką”.
  • Zaskakująca intuicyjność – moduł ogrody działkowe opracowany na podstawie sugestii i wniosków Zarządów ROD.
  • Niska cena – jedyne 189,42 zł dla ROD przynależnych do OFK i 270,60 zł dla pozostałych ROD.

 

Zamieszczenia poniżej wzory dokumentów jakie należy wypełnić i odesłać do Okręgu w celu zamówienia programu DGCS PZD System.