W dniu 20 października br. na terenie ROD „SZAROTKA” w Świętochłowicach odbył się Rejonowy Dzień Działkowca Delegatury Rejonowej w Rudzie Śląskiej.


            Otwarcia uroczystości dokonał kierownik Delegatury Rejonowej Józef Nawój, który powitał zaproszonych gości: wiceprezesa Okręgu Śląskiego Pana Jana Radołę, Prezydent Miasta Ruda Śląska Panią Grażynę Dziedzic oraz Prezydenta Miasta Świętochłowice Pana Dawida Kostempskiego oraz Działkowców.

W dalszej części uroczystości zabrał głos wiceprezes OŚ Pan Jan Radoła, który przedstawił aktualną sytuację w Związku i podziękował władzom Miast Ruda Śląska i Świętochłowic za współpracę.
Pani Prezydent Rudy Śląskiej omówiła dalszą współpracę między UM i ROD oraz zapewniła o włączeniu organizacji dożynek miejskich do kalendarza uroczystości.
Prezydent Miasta Świętochłowice zachęcał działkowców do składania wniosków do Urzędu Miasta o dotację modernizację infrastruktury ogrodowej. Podczas uroczystości zostały wręczone puchary dla ogrodów obchodzących jubileusz istnienia : „Ustronie” w Świętochłowicach, „ZUT Zgoda” w Świętochłowicach, „Tulipan” w Rudzie Śląskiej, „Nadzieja” w Rudzie Śląskiej.

Po zakończeniu części oficjalnej, wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek
i zabawę taneczną.

  • IMG_3915
  • IMG_3916
  • IMG_3927
  • IMG_3931
  • IMG_3973

Simple Image Gallery Extended

Delegatura Rejonowa w Rudzie Śląskiej