W poniedziałek 24-09-2018r. w siedzibie Okręgu Śląskiego, odbyła się narada księgowych OFK. Celem narady była wymiana doświadczeń związanych z pracą w programie DGCS.

Naradę rozpoczęła pani Barbara Kozikowska pełniąca obowiązki Główniej Księgowej Okręgu Śląskiego. Powitała wszystkich zebranych, rozpoczynając tym samym dyskusję na temat poszczególnych modułów programu.

Księgowi przy omawianiu każdego modułu dzielili się własnymi spostrzeżeniami i uwagami. Dyskusja była bardzo owocna. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania, ponieważ mogli się wymienić doświadczeniami z koleżankami i kolegami oraz poszerzyć swoją własną wiedzę zdobytą podczas pracy z programem.

Oczywiście narada była zorganizowana z pomocą środków audiowizualnych, aby wszyscy mogli śledzić omawiane części programu.

 

Zachęcamy ROD na terenie Okręgu Śląskiego do zapoznania się z ofertą zakupu programu. Wszelkich informacji udziela dział księgowości Okręgu Śląskiego.

 

Tekst i zdjęcia: D. Wojciechowska