W  sobotę 1 września 2018 roku tradycyjnie już o godz.14.00 w ROD ,, ks.Jana Dzierżona "w Knurowie rozpoczęły się uroczyste obchody Dnia Działkowca.

Uroczystość tą zaszczycili: Prezydent M. Knurowa Adam Rams, Przew.Rady Miasta Tomasz Rzepa ; V-ce Przew.Rady Miasta Jerzy Pach  oraz pozostali zaproszeni goście : Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Eugeniusz Jurczyga i główny sponsor uroczystości Dyrektor NORAUTO-Gliwice Piotr Jarosz.

Z ramienia Delegatury Gliwice w uroczystościach uczestniczyli : Członek Okręgowej Rady PZD i Przew. Delegatury Stanisław Kalisz oraz Przew. Okr.Komisji ds. odznaczeń i wykł. szkoleń związkowych Sebastian Ciągwa.

 

Całość uroczystości doskonale zorganizowanej , b. dobrze prowadził Prezes Zarządu ogrodu-Zbigniew Dziubiński wraz z członkami Zarządu. Życzenia dla działkowców z okazji Dnia Działkowca składali zaproszeni goście i przedstawiciele Delegatury.

W czasie uroczystości, wyróżnieni działkowcy z przeprowadzonych ocen i konkursów w współzawodnictwie ogrodowym otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane i wręczane przez sponsorów oraz Prezesa i członków Zarządu ogrodu.

 

Po części oficjalnej wykonano pamiątkowe - zbiorowe zdjęcie , a działkowcy otrzymali poczęstunek - smaczną grochówkę i spędzali czas wśród znajomych na placu ogrodowym przy dźwiękach orkiestry.

Zabawę plenerową do późnych godz. nocnych prowadził Andrzej Czarnecki.

Treść i zdjęcia: Sebastian Ciągwa 

  • DSCI1529
  • DSCI1534
  • DSCI1538
  • DSCI1540
  • DSCI1543
  • DSCI1550

Simple Image Gallery Extended