W załączniku prezentujemy "Program budowy siedzib dla Zarządów ROD” w PZD Okręgu Śląskim.

Program budowy siedzib dla Zarządów ROD wynika bezpośrednio z uchwały nr 2/2018 Prezydium Krajowej rady PZD z dnia 23.01.2018 roku w sprawie budowy obiektów budowlanych na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców. Powstałe opracowanie jest wynikiem uchwały nr 106/2018 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11.04.2018 roku w sprawie opracowania przez Okręgowe Zarządy PZD własnych programów budowy siedzib dla zarządów ROD i uznania za działania priorytetowe przy ich realizacji.

Zachęcamy wszystkie Zarządy ROD i działkowców do zapoznania się z jego treścią.