Członkowie Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Będzinie  zajęli stanowisko skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju p. Jerzego Kwiecińskiego w przedmiocie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.