"Zapisy projektu nie zabezpieczają ROD i działkowców przed skutkami szkód zaistniałych w wyniku prowadzenia inwestycji, gdyż nie zostaną uznani w postępowaniu za stronę". Projekt całkowicie pomija zapisy ustawy o ROD" - piszą działkowcy do Rządowego Centrum Legislacyjnego.