Przedstawiciele Delegatur Rejonowych PZD Okręgu Śląskiego zajęli stanowiska w sprawie przyjętego w dniu 15 marca 2018r. projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.