Okręgowa Komisja Rewizyjna wyraziła swoje obawy po przyjęciu projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W tej kwestii zostało opracowane stanowisko skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju - Pana Jerzego Kwiecińskiego. W załączniku treść stanowiska.