"Projekt tej ustawy jest dużym zagrożeniem dla rodzinnych ogrodów działkowych - na co wskazuje załączoną do niniejszego pisma opinia. Dlatego my działkowcy wyrażamy swój sprzeciw co do części zapisów zawartych w powyższym projekcie, który godzi w interesy działkowców, ogrodów działkowych i całego naszego Związku" - piszą do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju działkowcy zgromadzeni na walnym zebraniu.

Z treścią całego stanowiska można zapoznać się poniżej.