Członkowie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD skierowali do Ministra Inwestycji i Rozwoju P. Jerzego Kwiecińskiego wystąpienie dotyczące projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Opinia zawiera zastrzeżenia do ustawy, która może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie ROD. Zachęcamy do zapoznania się z opinią.