Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD Gajówka w Wodzisławiu Ślaskim jakie odbyło się w dniu 17.03.2018 mimo zimowej aury zgromadziło działkowców.

Ciastko, herbatka rozgrzały zmarzniętych. Zebranie obsługiwał Zbigniew Gorzkowski - Kierownik Biura Delegatury Rejonowej w Rybniku. Zebranie otworzył prezes Zarządu Janusz Jelonek witając działkowców. Na przewodniczącego zebrania wybrano p. Zygmunta Kasprzak. Po procedurach Regulaminowych przedstawiono sprawozdanie Zarządu za 2017 rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

W dalej części zebrania przedstawiono Projekt planu pracy na 2018/19, preliminarz finansowy, propozycje opłat oraz inwestycji pn.  "Kompleksowe wykonanie studni głębinowej'' którą planujemy zrealizować przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta jak również dotacji z Okręgu Śląskiego PZD - mówił Prezes ROD. W dyskusji zadawano szereg pytań dotyczących inwestycji, opłat, regulaminu. 

Kierownik delegatury - Zbigniew Gorzkowski omówił zmiany w nowym Statucie i rozpoczęcie prac nad zmianą Regulaminu ROD. Na zakończenie podziękował za sprawne przeprowadzenie zebrania i życzył Zarządowi powodzenia w pracy na rzecz ROD.

opr. Janusz Jelonek - Prezes Zarządu ROD

  • DSC_0005
  • DSC_0008

Simple Image Gallery Extended