W związku z licznymi zapytaniami kierowanym do PZD Okręgu Śląskiego w drodze email oraz telefonicznej, PZD Okręg Śląski uprzejmie informuje, iż w dalszym ciągu zainteresowane Rodzinne Ogrody Działkowe mogą składać zamówienia na program DGCS PZD System.

Zamówienie należy złożyć do PZD Okręgu Śląskiego w formie email albo w formie tradycyjnej tj. za pośrednictwem poczty. Zamówienie powinno być złożone na specjalnie w tym celu opracowanym formularzu – w celu jego uzyskania należy skontaktować się z Działem Księgowości PZD Okręgu Śląskiego.

 Dzięki przedmiotowemu programowi Zarząd ROD ma możliwość uporządkowania nie tylko spraw związanych z finansami ROD ale również z prowadzeniem ewidencji Działkowców korzystających z poszczególnych działek rodzinnych w danym ROD.

Według wstępnych ocen, pochodzących z ROD , które uczestniczyły w pilotażu omawianego programu, program ten jest bardzo intuicyjny i umożliwia szybkie wprowadzenie do danego ROD. Stworzenie bazy Działkowców z danego ROD wymaga co prawda nakładu pracy, jednakże po jego poniesieniu, praca i obsługa całego ROD jest bardzo komfortowa.

PZD Okręg Śląski będzie ponownie omawiał program DGCS PZD System i zasady jego wprowadzenia , na najbliższych naradach z Prezesami ROD, które planowane są na przełomie stycznia/lutego 2018 roku. Dlatego też już teraz zachęca wszystkich Prezesów ROD do uczestnictwa w przedmiotowych naradach, które poza programem DGCS PZD System będą dotyczyły również organizacji walnych zebrań ROD w 2018 roku.

 

KT