Drukuj
Odsłony: 1207

 17 stycznia w siedzibie Delegatury Rejonowej w Zabrzu odbyło się szkolenie skarbników Zabrzańskich ROD.

Naradę otworzył kierownik Delegatury Pan Leszek Bucki, przywitał wszystkich zebranych. Minutą ciszy upamiętniono zmarłego śp. Piotra Maślankę, który był długoletnim działaczem PZD.

Kierownik w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zbliżające się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze na ogrodach, omówił prawidłowy sposób zawiadomienia działkowców o zebraniu. Wskazał sposób naliczenia opłaty ogrodowej, wodnej i energetycznej dla ogrodu. Omówił wytyczne dla Zarządów i Kom. Rewizyjnych w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 r. opracowane przez Krajową Radę PZD. Zwrócił uwagę na fakt, aby w pełni wytłumaczyć działkowcom wyliczoną kwotę za media w 2019 r.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu zrzesza 30 ogrodów rozmieszczonych na 54 terenach, wszystkie ogrody należą do Ośrodka Finansowo Księgowego. Księgowa OFK omówiła najczęściej występujące problemy i błędy w przekazywaniu raportów kasowych przez skarbników ROD. Poinformowała, że wystąpiły problemy z dalszą obróbką złożonych już deklaracji podatkowych, niemniej od 15.01.2019 r. materiały powoli są przekazywane nośnikami elektronicznymi do placówek skarbowych. Przypomniała również o przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych, środków w budowie oraz środków o niskiej wartości, jak również dokonania inwentaryzacji kasy. Przypomniała jak należy rozliczać inwestycje w ROD. Zobowiązała wszystkie ogrody do przedłożenia dokumentu księgowego OT po zakończeniu inwestycji.

Kierownik wspomniał o nowym znowelizowanym regulaminie ROD, który obowiązuje od 01.01.2019 roku. Na Zarządzie ROD spoczywa obowiązek rozprowadzenia znowelizowanego regulaminu do każdego działkowca. Omówił wdrażanie programu komputerowego DGCS PZD System na terenie Delegatury Rejonowej.
Spotkane zakończyła dyskusja na omawiane tematy.

L. Bucki