15 grudnia 2018r. w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie opłatkowe Kolegium Prezesów połączone ze szkoleniem.

Udział w nim wzięli zaproszeni goście: Sekretarz Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Pan Adam Skowronek wraz z małżonką, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Siemianowicach Śląskich Pan Damian Kołakowski, starszy inspektor ds. inwestycji Okręgu Śląskiego PZD Pan inż. Artur Olczyk. Na spotkaniu poruszone zostały tematy przyszłorocznych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, prawidłowego przeprowadzenia inwestycji w ROD oraz gospodarki śmieciowej na terenie miasta. Spotkanie upłynęło w dobrej, świątecznej atmosferze.

Joanna Kamrowska