W dniu 13 listopada 2018r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się szkolenie Okręgowych i Ogrodowych Instruktorów SSI.

W którym brało udział 29 słuchaczy. Kierownik Delegatury przywitał uczestników szkolenia szczególnie Panią mgr.inz. Grażynę Winiarczyk z Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Gliwicach. Następnie omówił aktualna sytuację w Związku którymi są RODO zagadnienie bardzo ważne, program DGCS PZD System, który umożliwi poprawę pracy Zarządu, znowelizowany Regulaminu ROD. Po omówieniu najistotniejszych zagadnień życzył, aby dzisiejsze szkolenie i wiadomości z tego szkolenia zostały wykorzystane w szkoleniach prowadzonych przez SSI na ogrodach. Następnie Pani mgr.inz. Grażyna Winiarczyk omówiła zasady pobierania gleby do badań pH, fosforu, potasu i magnesu wjaśnila dlaczego należy dlaczego trzeba dokonywać badań. W dalszym wystąpieniu omówiła zasady nawożenia i wapnowania gleby. Instruktorzy Krajowi SSI dokonali omówienia Ekologicznej Uprawy na działkach oraz zasady i cięcia drzew oraz terminy ich wykonania. Na zadawane pytania odpowiadali wykładowcy szkolenia .
Źródło i Foto. J.P.