W dniu 20.11.2018 r w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się szkolenie przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych.

 

Szkolenie prowadził przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński oraz kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Leszek Bucki. Omówiono tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2019 roku dotyczące badania bilansów ROD i wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Śląskiego PZD w zakresie przeprowadzania kontroli w ROD, następnie omówiono przygotowanie sprawozdań za rok 2018 oraz kadencyjne przez Komisje Rewizyjną ROD.

 

Omówiono i przedstawiono stan prawny działania Komisji Rewizyjnej ROD. Szkolenie rozwiało część wątpliwości uczestników oraz wskazało sposoby rozwiązywania konfliktów, które zdarzają się między Komisją Rewizyjną, a Zarządem ROD. Szkolący udzielili odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania odnośnie pracy Komisji Rewizyjnej. Wręczono materiały i dokumenty dla wszystkich uczestników szkolenia, które można pobrać ze strony.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu