Okręg Śląski PZD ma zaszczyt ogłosić nowy konkurs okręgowy pn.: „Aktywny Zarząd ROD roku 2019”.

W dniu 5 kwietnia 2019r. została wydana decyzja orzekająca o umorzeniu postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości usytuowanej w Mysłowicach przy ul. 3-go Maja. Tym samy zażegnane zostało niebezpieczeństwo likwidacji ponad 60 działek, które użytkowane były przez działkowców w dobrej wierze przez wiele lat.

 Żory, miasto na prawach powiatu o powierzchni 65 km2 w południowej Polsce, województwie śląskim, liczy 60 tysięcy mieszkańców.