Zakończyły się obrady XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Trwają obrady XIV Krajowego Zjazdu Delegatów. Przed głosowaniem nad uchwałami odbyła się dyskusja.

Dziś, 18 października w Warszawie swoje obrady rozpoczął XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców.

Trwają obrady XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Referat programowy wygłosił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny po raz kolejny stwierdził, że obowiązki ROD w zakresie udostępniania informacji publicznej zasadniczo obejmują działalność finansową z zakresu rozliczenia dofinansowania dotacji lub wykonywania zadań zleconych z udziałem środków publicznych, a nie całość funkcjonowania ROD.