Niezmiernie istotną kwestią w działalności PZD, ROD i działkowców jest współpraca z samorządami tj. gminami, powiatami oraz województwami.

Krajowy Zjazd Delegatów PZD jako najwyższy organ Związku jest wyłącznie umocowany do zmiany Statutu, będącego najważniejszym dokumentem regulującym funkcjonowanie naszej organizacji. 

Polski Związek Działkowców funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, w której zostały określone priorytety i kierunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.