Drukuj
Odsłony: 349

W dniach 1- 4 lipca 2019 r. odbyły się w Sejmie RP prace dotyczące projektu nowelizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495). W dniu 1  i 2 lipca 2019 r. ww. projekt ustawy rozpatrywała podkomisja nadzwyczajna, a w dniu 3 i 4 lipca 2019r . - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W pracach komisji sejmowych uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców: p. Izabela Ożegalska – Sekretarz PZD oraz p. Monika Pilzak – prawnik z Biura Prawnego PZD.

Prace nad ww. projektem nowelizacji były trudne i intensywne, a dyskusje burzliwe. Głos zabierali przedstawiciele różnych środowisk oraz strona samorządowa. Zajmowane były odmienne stanowiska oraz zgłaszane przeciwstawne postulaty.

W dyskusji wypowiedzieli się również przedstawiciele PZD.

W zakresie spraw dotyczących ROD:

W tej sprawie głos zabrał przedstawiciel PZD, który wskazał, że dla ROD korzystniejsze są umowy z prywatnymi firmami odbierającymi śmieci, zwłaszcza pod katem finansowym. Wobec powyższego powinna zostać postawiona ROD możliwość decydowania, czy ROD chcą wywozić śmieci korzystając z systemu gminnego, czy z ofert prywatnych firm. Propozycja PZD została przyjęta przez komisje i poprawiona w ten sposób, że przystąpienie przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD do systemu gminnego będzie odbywało się na podstawie ich pisemnej zgody.

 Pozostałe zapisy projektu ustawy dotyczące ROD pozostały bez zmian.

Przyjęty przez komisje projekt nowelizacji ustawy śmieciowej będzie teraz procedowany przez Sejm RP (odbędzie się III czytanie). O podjętej przez Sejm RP decyzji w sprawie projektu oraz ostatecznie uchwalonych zmianach, będziemy na bieżąco informować ROD i działkowców.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 4 lipca 2019 r.