Drukuj
Odsłony: 470

W dniu 24 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej potocznie ustawą „śmieciową).

Projekt ten zawiera kolejne zmiany, dokonane w związku z uwagami zgłaszanymi w procesie legislacyjnym prowadzonym przez MŚ, w tym przekazanymi przez Krajowy Zarząd PZD.

Ministerstwo Środowiska po przeanalizowaniu uwag i propozycji PZD, w aktualnym projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”:

Z uwagi, że ww. nowe rozwiązania prawne wymagają od zarządów ROD monitorowania na bieżąco uchwał umieszczanych w publikatorach, na stronach internetowych czy tablicach ogłoszeń urzędów miast i gmin, KZ PZD dziękując za dotychczasowe zmiany, poprosił o zmodyfikowanie przepisów związanych z przystępowaniem i odstępowaniem przez ROD od systemu gminnego, aby były one dogodniejsze dla ogrodów i działkowców. W szczególności, KZ PZD zaproponował, aby odbywało się to na podstawie zgody zarządu ROD, o którą  występowałby organy wykonawcze miast/gmin.

Jednocześnie, wobec nieuwzględnienia propozycji zastosowania wobec ROD zwolnienia z części opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem przez działkowców bioodpadów w kompostownikach ogrodowych, PZD po raz kolejny zwrócił się do Ministra Środowiska w tej sprawie.

Mając na uwadze znaczenie wystąpień kierowanych do Ministra Środowiska przez organy PZD oraz działkowców, prosimy o dalsze wpieranie naszych działań mających na celu poprawę sytuacji „śmieciowej” w ogrodach działkowych!

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r